1. U gornjem desnom uglu kliknuti na Ulaz .2. Kliknuti na Registracija .3. Unijeti sve stavke u prozoru i izabrati iz padajućeg menija državu.4. Kliknuti na dugme Registracija.

5. Sa ovim ste završili proces registracije, provjerite mail i klikite na ponuđeni link.

1. Nakon što klinete na link koji ste dobili na mail, otvoit će se prozor gdje je potrebno unijeti lozinku i potvrdu lozinke.

2. Kliknuti na dugme promijeni, i bit ćete automatski prebačeni na početnu stranicu.

1. U gornjem desnom uglu kliknuti na Ulaz .2. Upisate E-mail adresu i lozinku i kliknuti Prijava .

1. Nakon logovanja, otvara se korisnička stranica.2. Na lijevoj strani kliknuti na dugme Unos takmičara.3. Obavezno popuniti sva polja i kliknuti na dugme Registruj takmičara.4. Kako budete unosili takmičare, tako će se njihova imena pojavljivati na lijevoj strani prozora.

1. Sa desne starne se nalazi registritani takmičari, sa znakom plus što znaći da još uvijek nisu prijavljenu u kategorije.2. Klikom na ime takmičara otvara se prozor za prijavu, gdje biramo kategorije u kojima će takmičar nastupati. Nakon odabira kategorija kluknuti na dugme Prijavi takmičara1. Ukoliko želite da poništite prijavu za takmičara, ponovo kliknuti na prijavljenog takmičara, sa znakom OK.2. U prozoru kliknuti dugme Poništi prijavu, čime će takmičareva prijava biti izbrisana.2. Također prijavu možete izbrisati i iz panela Prijava takmičara, klikom na dugme obrisi.